• E-mail: comfortconsultbg@abv.bg
  • Раб време: Пон-Съб: 8.00 - 18.00
  • 0879 000 205
service
01

Домоуправител

Нашите задължения, като Домоуправител са:

Изготвяне на актуална домова книга
Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС
Изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за спазването му от собственици, наематели и гости на сградата
Водене и спазване на пълния набор от документация
Юридическа помощ при настъпили казуси от такова естество
Подаване на сигнали до община, енергоснабдяване, ВиК, топлофикация и др.
Завеждане на дела срещу длъжници ощетяващи бюджета на Етажната собственост
Съдействие при необходимост от ремонт, предлагане на оферти от няколко фирми и избор на изпълнител след гласуване на Общо събрание
Контрол върху почистването на общите части
Съхраняване и класиране на всички платежни документи
Заплащане на месечните такси за общи нужди на Етажната собственост
Събиране на месечни такси от касиер в брой, възможност за плащане по банков път или Easy pay
Подмяна на изгорели крушки / два пъти месечно/
Изготвяне на Баланс на всяко тримесечие
Отчетност на касата на Етажната собственост